Dit document is een vertaling van de Duitse privacyverklaring. Bij een conflict tussen de Duitse versie van de privacyverklaring en deze vertaling is alleen de Duitse versie van de privacyverklaring juridisch bindend. De Duitse versie van de privacyrichtlijn vindt u hier: privacy

De firma die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is de firma Pinzgauer Höhe - Manfred Obermoser, Königsleiten 52, 5742 Königsleiten. De gegevens over deze firma vindt u in de colofon.

Privacybescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring. Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verlangd, vindt dit zover mogelijk steeds op vrijwillige basis plaats.

Serverlogbestand

Deze website verwerkt voor de bewaking van de technische functionaliteit en behoud van de bedrijfszekerheid van de webserver op basis van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijken (technische beveiligingsmaatregelen) de volgende persoonsgegevens in een serverlogbestand:

 • opgeroepen inhoud
 • tijd van de serveraanvraag
 • browsertype / browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • IP-adres
 • hostnaam

Deze gegevens worden slechts tijdelijk aan personen verbonden. Daarna wordt het IP adres en de hostnaam geanonimiseerd.

Contactformulier

Na het indienen van het contactformulier volgt verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens door de voor gegevensbescherming verwerkingsverantwoordelijken ten behoeven van het verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming gegeven door het verzenden van het formulier.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet indient en dat wij deze niet kunnen verwerken. U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt ten behoeve van direct marketing in niet-toestemmingplichtige vormen, zoals geadresseerde postverzending van reclame, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt. In dit geval volgt doorgeven van de gegevens aan de verzendleverancier.

U heeft te allen tijde het recht om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoeken van een website kan de website een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.

Meer informatie over Cookies vindt u op WIKIPEDIA.

Wijzigen van de Cookie-instellingen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies zijn toegestaan of geweigerd worden, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u opvragen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Als het gebruik van cookies wordt beperkt, kan het voorkomen dat niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

Cookies op onze website

Onze website gebruikt de volgende cookies:

 • Beslist noodzakelijke cookies om fundamentele functies van de website te garanderen
 • Cookie toestemming: Wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan.
 • gaOptout, maOptout, fbOptout: Dient voor het opslaan van de optouts van Google Analytics, Matomo, Facebook Pixel.
 • Functionele cookies om het functioneren van de website te garanderen
 • Performance-cookies, om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Google Analytics: Zie gedeelte "Google Analytics"

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("hierna: Google") op basis van de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang (analyse van het gebruik van de website). Hiervoor hebben wij met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Google verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Deze website gebruikt de functie "IP-anonimisering". Hierdoor wordt uw IP-adres van te voren door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, en daarmee geanonimiseerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google Google of van Google Analytics.

Google Analytics deactiveren

 • U kunt de registratie van uw gebruikersgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites verhinderen door de browserplug-in te downloaden en installeren van de volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 • U kunt de registratie van uw gebruikersgegevens door Google Analytics alleen op deze website verhinderen door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie vastgelegd die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

E-mail-nieuwsbrief

Door het aankruisen van het selectievakje geeft u toestemming voor de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens ten behoeve van informatie over Aanbiedingen, nieuws en pakketten via een e-mail-nieuwsbrief door de gegevensbescherming verwerkingsverantwoordelijken tot intrekking of bezwaar.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet beschikbaar stellen betekent alleen dat u geen e-mail-nieuwsbrief ontvangt.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving of door te klikken op de afmeldkoppeling in de e-mail-nieuwsbrief in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U kunt op dezelfde manier bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing in de vorm van een e-mail-nieuwsbrief.

Online boeking

Na indienen van het formulier volgt verwerking van de bovengenoemde gegevens door de voor gegevensbescherming verwerkingsverantwoordelijken ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst op basis van de bij de online boeking afgesloten overeenkomst voor de duur van de overeenkomst.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet beschikbaar stellen betekent alleen dat er geen online boeking mogelijk is.

Bovendien volgt doorgifte van de gegevens aan de afwikkelende bankinstanties/betalingsdiensten ten behoeve van het afboeken van de prijs van de overeengekomen dienst, aan de meldinstantie in het kader van de meldplicht en aan onze belastingconsulenten voor het voldoen van onze fiscale verplichtingen.

De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt ten behoeve van direct marketing in niet-toestemmingplichtige vormen, zoals geadresseerde postverzending van reclame, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt. In dit geval volgt doorgeven van de gegevens aan de verzendleverancier.

U heeft te allen tijde het recht om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Delen-knoppen

Onze website beschikt op meerdere pagina's over knoppen voor delen van de pagina-inhoud op de sociale mediaplatformen Facebook, Google Plus, Instagram, Linkedin, Pinterest, Tumblr, Twitter, XING en Youtube.

Met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens van onze websitebezoekers zijn de knoppen ideaal uitgevoerd, omdat het script (computerprogramma) achter de knoppen geen persoonsgegevens vastlegt of verwerkt. Exacte informatie over de functie van de knoppen komt van Heise Verlag als uitgever van het IT-vaktijdschrift C't en als ontwikkelaar van de knoppen.

Websitebezoekers die onze pagina's willen delen worden bij een klik op de knoppen direct naar de Delen-pagina's van de betreffende sociale mediaplatformen geleid. Pas daar worden de vereiste scripts voor het delen van de pagina-inhoud geladen. Daarbij gelden dan de door de websitebezoeker met de betreffende sociale mediaplatformen overeengekomen algemene en privacyvoorwaarden.

Nauwkeurige informatie daarover is beschikbaar op de betreffende platformen Facebook, Google Plus, Instagram, Linkedin, Pinterest, Twitter, XING.

Verwerker, ontvanger

Wij verwerken uw persoonsgegevens met ondersteuning van verwerkers, die ons bij de beschikbaarstelling van de diensten ondersteunen (bijv. webhosters, verzenddienst e-mail-nieuwsbrief). Deze verwerkers zijn gebonden aan strenge beveiliging van uw persoonsgegevens en mogen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de beschikbaarstelling van onze diensten verwerken.

Doorgifte van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats aan zakelijke dienstverleners, zoals banken (bij overschrijvingen aan u), belastingconsulenten (als u in onze boekhouding voorkomt), verzenddiensten (voor verzending aan u) etc.

Uw rechten

U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is of een overeenkomst die met u is gesloten, hebt u ook recht op doorgifte van gegevens.

U heeft het recht een eventueel verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Voorts heeft u het recht in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at).